ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

1-4 КЛАС

 • I смяна
 • 1ч   8.00 – 8.40ч/8.35*
 • 2ч   8.50– 9.30ч/9,25*
 • 3ч  9.50 – 10.30ч/10,25*
 • 4ч  10.40 – 11.20ч/11,15*
 • 5ч  11.30 – 12.10ч/12,05*
 • 6ч  12.20 – 13.00ч/12,55*

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

5-7 КЛАС

І смяна
1час 7.30 – 8.10  10мин.
2час 8.20 – 9.00 10 мин
3час 9.10 – 9.50 – 20мин.
4час 10.10 – 10.50  - 10мин.
5час 11.00 -11.40  – 10мин.
6час 11.50 – 12.30  – 10мин.
7час 12.40 – 13.20

 • II смяна
 • 1ч.13.30 – 14.10ч/14.05*
 • 2ч. 14.15 – 14.55ч/14.50*
 • 3ч. 15.15 – 15.55ч/15.50*
 • 4ч. 16.05 – 16.45ч/16.40*
 • 5ч. 16.55 – 17.35ч/17.30*
 • 6ч. 17.40 – 18.20ч/18.15*

* – отнася се за първи и втори клас

ІІ смяна
1час 13.15 – 13.55 – 10мин.
2час 14.05 – 14.45 – 10мин.
3час 14.55 – 15.35-20 мин.
4час 16.05 – 16.35 – 10мин
5час 16.45 -17.25 – 10мин.
6час 17.35 – 18.15 – 10мин.
7час 18.20 – 19.00

 


 

понеделник вторник сряда четвъртък петък
човек и общ. човек и природа човек и общ. ЗИП"Хореогр."/СИП"БЕЛ" писм.упр.
четене       четене четене ЗИП"Хореогр."/СИП"ИТ" писм.упр.
математика       бълг.език бълг.език ЗИП"Хореогр."/СИП"ИТ"  матем.

час на класа

музика

математика

изобр.изк.

англ.ез.

2 ч.

ЗИП"Хореогр."/СИП"БЕЛ"

математика

англ.език
СИП"Хореография"      изобр.изк.-2ч. фвс       фвс дом.бит техн.